Home » Tên miền

FPT chính thức dừng cung cấp dịch vụ tên miền .VN

Những bạn đang có tên miền .VN tại Công ty TNHH MTV Viễn thông quốc tế FPT (FTI) hãy lưu ý, kể từ 21/1/2018, FTI sẽ chính thức ngừng cung cấp dịch vụ đối với loại tên miền này….

Read More »